Rozwód Toruń

KANCELARIA ADWOKACKA - POMOC W SPRAWIE O ROZWÓD

Rozwód Toruń - pomoc prawna
menu rozwod
menu rozwod
menu rozwod
menu rozwod
menu rozwod
menu rozwod
menu rozwod
menu rozwod

 

Alimenty


Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka mieści się w katalogu obowiązków troszczenia się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka nałożonych przepisem art. 96 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Czas trwania tego obowiązku nie jest ograniczony terminem, ani też nie ustaje z chwilą osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości.

Jedyną miarodajną okolicznością, od której zależy trwanie bądź ustanie tego obowiązku jest to, czy dziecko może już utrzymać się samodzielnie, przy czym przyjmuje się, że może tego dokonać, gdy jest pełnoletnie, zdobyło odpowiedni zawód lub zakończyło etap kształcenia i nie ma przeszkód, by podjęło zatrudnienie.

Nie ma cennika alimentów, ani wzorów na ich wyliczenie. Wysokość alimentów uzależniona jest od możliwości zarobkowych rodziców i faktycznych potrzeb dziecka. Sąd bierze pod uwagę sytuację rodzinną, możliwości zarobkowe, możliwości podjęcia pracy (w przypadku osoby bezrobotnej). W przypadku gdy zarobki któregoś z rodziców są niewspółmiernie wyższe niż przeciętne, sąd może orzec także alimenty w kwocie wyższej niż przeciętna..

Każdy z rodziców ma równe prawa i obowiązki. Jeśli więc przykładowo władzę rodzicielską sprawuje matka dziecka i jej wkład w wychowanie dziecka jest większy, to wkład ten także jest brany pod uwagę przez sąd. Stąd też większy ciężar finansowy może zostać nałożony na ojca dziecka.

Rodzic, który uchyla się od płacenia alimentów musi liczyć się także z tym, że popełnia przestępstwo, za które sąd może orzec karę pozbawienia wolności. Oprócz tego nieściągnięte zobowiązania alimentacyjne wraz z odsetkami i kosztami mogą narastać do olbrzymich kwot i być egzekwowane nawet po wielu latach.

W prawidłowym wyliczeniu alimentów, dokonaniu właściwej oceny sytuacji, przygotowaniu dokumentów niezbędnych do wykazania możliwości zarobkowych, pomoże Ci nasz prawnik.

 

 

 
Copyright 2004 - 2018 www.naszprawnik.pl   Mecenasi.pl