Rozwód Toruń

KANCELARIA ADWOKACKA - POMOC W SPRAWIE O ROZWÓD

Rozwód Toruń - pomoc prawna
menu rozwod
menu rozwod
menu rozwod
menu rozwod
menu rozwod
menu rozwod
menu rozwod
menu rozwod

 

Pozew o rozwód


Aby zainicjować proces w sprawie o rozwód, jedna ze stron musi wnieść do sądu pozew o rozwód.

Pozew taki powinien zawierać dane personalne i kontaktowe obu stron wraz ze wskazaniem adresu do odbioru korespondencji. Pozew adresujemy do Sądu Okręgowego właściwego ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków. W części wstępnej pozwu należy sformułować wnioski tzn. czy wnosimy o rozwód bez orzekania o winie, czy też z winy którejś ze stron oraz sformułować wnioski dot. innych istotnych dla sprawy kwestii tj. alimenty na dzieci, władza rodzicielska, dalszy sposób zamieszkiwania stron we wspólnym mieszkaniu, koszty postępowania. Pozew taki należy uzasadnić tzn. opisać szczegółowo dotychczasowy przebieg małżeństwa i przyczyny, z jakich związek ten nie może dalej trwać.

Pozew podlega opłacie sądowej w wysokości 600 zł, którą należy opłacić razem z wniesieniem pozwu i można tego dokonać w kasie sądu lub przelewem na konto sądu, ewentualnie także kupując w sądzie i nalepiając na pozwie znaczki opłaty sądowej.

Pozew należy sporządzić w trzech egzemplarzach, złożyć w biurze podawczym lub wysłać w dwóch egzemplarzach. Trzeci egzemplarz pozostawić dla siebie, by nie zapomnieć, jakie wnioski i jakiej treści pozew został złożony.

W Internecie są dostępne wzory pozwów, jednakże zalecamy do korzystania z pomocy profesjonalisty w tej kwestii. Każda sprawa jest indywidualna i nie ma jednego wzoru do wszystkich rodzajów spraw rozwodowych. Błędnie sporządzony pozew nie będzie sprawdzany, ani poprawiany przez sąd i może doprowadzić do niekorzystnego zakończenia sprawy lub pominięcia istotnych rozstrzygnięć np. w sprawie mieszkania, orzeczenia eksmisji itp.

Jeśli jesteś przekonany, że nie stać Cię na zlecenie sprawy prawnikowi, pomimo wszystko zalecamy udanie się do prawnika, choćby tylko w celu sporządzenia pozwu. Prawnik przygotuje wówczas pozew i nada sprawie właściwy kierunek, pouczy Cię w niezbędnych kwestiach. Koszt pomocy w takim zakresie jest znacznie niższy i może wynosić nawet kilkadziesiąt złotych, zaś efekt będzie Cię na pewno zadowalał.

 

Poniżej zamieszczamy przykład wzoru pozwu o rozwód:

 

Wzór pozwu o rozwód w formacie Acrobat Reader (.pdf)              Wzór pozwu o rozwód w formacie Word (.doc)

 

 
Copyright 2004 - 2018 www.naszprawnik.pl   Mecenasi.pl